Công bố lưu hành sản phẩm mỹ phẩm trong nước

Nhằm quản lý các mỹ phẩm lưu hành trong lãnh thổ Việt Nam, mỹ phẩm trước khi được lưu thông phải được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Hay nói cách khác, các cá nhân, tổ chức phải tiến hành thủ công bố lưu hành mỹ phẩm trước khi đưa sản phẩm…

Tư vấn về việc thành lập dự án đầu tư mới một cách chi thiết nhất

Về vấn đề nhập khẩu phế liệu sắt về Việt Nam, công ty tư vấn thành lập doanh nghiệp chúng tôi xin đưa ra tư vấn sơ bộ cho khách hàng như sau:      Căn cứ pháp lý: Luật đầu tư 2014; Nghị định 118/2015/NĐ-CP. Có phải góp thêm vốn điều lệ trong trường hợp trên:…