docbaogiadinh.com – Nguyên nhân khiến gần 50 người đi ăn giỗ phải nhập viện ở Hà Tĩnh

docbaogiadinh.com – Nguyên nhân khiến gần 50 người đi ăn giỗ phải nhập viện ở Hà Tĩnh. Sau khi ăn giỗ trong thôn, hơn 50 người phải nhập viện cấp cứu. Qua xác minh ban đầu chính quyền địa phương, toàn bộ các món ăn trong đám giỗ là do gia đình tổ chức tự…